La Ilustración Obrera

Barcelona, 1904 – 1907

El 20 de febrer de 1904 naixia “per a l’obrer” aquest setmanari editat per J. Masgrau i dirigit per Ángel Alcalde. A les seves pàgines s’hi aplegaren dirigents obrers fonamentals com Anselmo Lorenzo, Federico Urales o Pablo Iglesias i intel·lectuals regeneracionistes de l’època com Joaquín Costa o Miguel de Unamuno, entre altres. L’objectiu, erradicar la “incultura popular” des d’un esperit pedagògic i amb format “luxosament il·lustrat”.   

La Ilustración Obrera oferia informació d’actualitat del moviment obrer i notícies i reportatges, com per exemple el seguiment del conflicte entre Rússia i el Japó, a més d’articles de ciències, invents, aplicacions tècniques, art, literatura, educació o higiene. Reflexió, cultura general i informació pràctica es distribuïen al llarg de 14 pàgines.

La presència de la imatge és un tret característic de la revista. La portada és sempre una il·lustració i s’alterna el dibuix (Graner, Casas o Opisso) i la fotografia (Castellà, Rodríguez). Metal·lúrgics, ferroviaris, pescadors, venedores, sargidores, estibadors, forners... als seus llocs de treball desfilen davant la càmera en retrats costumistes i un peu de foto de retòrica laudatòria i sovint paternalista. A l’interior, fotografies d’actualitat d’obres, algunes visites oficials, treballadors en plena feina o escoles obreres, i dibuixos de planetes, màquines per planxar o tallar el cuir, meravelles arquitectòniques o estampes de guerra.   

Cal ressaltar que, des del primer número, és una revista que mostra un gran interès per la fotografia, a la qual dedica la secció “Ante el objetivo”, on s’informa amb text i dibuix de nous models de càmeres, làmpades, trucs per fer retrats i altres avenços tècnics de tot tipus, com una ampliadora.

La Ilustración Obrera es publicà fins el juliol de 1905, quan anuncià un comiat temporal i la fusió amb El Mundo Científico, del mateix propietari.  Inicià segona època quinze mesos després, llavors dirigida pel socialista Josep Comaposada. En van sortir tres números. El novembre de 1906 començà la tercera època, que durà fins el juliol de 1907.