Tierra y Libertad

Barcelona, 1904 – 1939

És una de les capçaleres més característiques de la premsa anarquista a Espanya i sovint portaveu dels grups anarquistes i faistes. El nom inicialment procedeix d'un moviment vuitcentista rus: Zemlya i Volya.

Des de l'abril de 1931 es va subtitular “Órgano de la Revolución Social de España” (Òrgan de la Revolució Social d'Espanya). Entre els seus directors, Aláiz i Abad de Santillán. Entre els seus administradors, Peirats, Juanel, Cuscó i Escorza. L’any 1920 tirava 30.000 exemplars que es venien a tota Espanya.

Entre els seus il·lustradors destaca Ángel Lescarboura, Les. Especialment rellevant és la seva sèrie de fotomuntatges publicats l’any 1933, una dura crítica al govern de la II República: des de la política repressiva en casos com la matança de Casas Viejas fins a la instauració de la Ley de Vagos y Maleantes.

Respecte a les fotografies, la majoria es publiquen sense signatura. Ara bé, durant la Guerra Civil, les que corresponen a les col·lectivitzacions industrials, com les de la indústria tèxtil, del transport o cervesera, van ser realitzades per la saga Pérez de Rozas. Excepcionalment, apareixen col·laboracions de Kati Horna.

 [Font: elaboración propia, Iñíguez, 2008, p. 1685-1686]

Fotògrafs: