Mujeres Libres

Barcelona, 1936 – 1938

Revista creada el maig de 1936 per Mercedes Comaposada, Amparo Poch Gascón i Lucía Sánchez Saornil amb la intenció de “despertar la consciència femenina cap a les idees llibertàries” i treure la dona “de la seva triple esclavitud: d’ignorància, de dona i de productora”.

En total es van publicar 13 números de periodicitat irregular. Publicació de dones escrita per a dones que no es defineix feminista, perquè consideren aquest moviment burgès. A l’editorial del primer número, afirmen que feminisme i masculinisme són termes superats i que cal dirigir-se a l’humanisme integral, al qual s’arribarà fent la Revolució.

Els tres primers números mostren un tipus d’informació variada, des de cinema fins a divulgació de l’amor lliure o reportatges sobre professions i anàlisis d’esdeveniments internacionals des de la perspectiva de la ideologia llibertària. A partir del quart exemplar es transforma en premsa de revolució i guerra. Els continguts van íntimament lligats al paper de la dona en aquest moment històric crucial i, alhora, fou l’òrgan de difusió de les activitats de l’associació. Efectivament, l’agost de 1936 es fundà oficialment l’organització Mujeres Libres que va arribar a tenir més de 25.000 afiliades en un total de 147 agrupacions a tot l’Estat.

Tot i que des dels primers números la revista té cura de l’aspecte gràfic i la voluntat de les seves fundadores és incloure fotografies, és a partir del cop d’Estat de 1936 quan la publicació fa un canvi radical i el dibuix i la fotografia tindran una importància cabdal. És llavors quan la maquetació té l’autoria de Baltasar Lobo, company de vida de Mercedes Comaposada. Lobo és el principal portadista i qui s’ocupa de la majoria dels dibuixos que il·lustren l’interior, tot i que esporàdicament també hi apareixen les firmes d’Angel Lescarboura “Les”, Cándido Méndez Mazas o Máximo Viejo.

Pel que fa a les fotografies, es publiquen majoritàriament sense signar. Ara bé, les que corresponen a les activitats del Casal de la Dona i totes les relacionades amb Barcelona foren realitzades per la nissaga Pérez de Rozas. A més, van ser els autors de les fotografies de l’opuscle Actividades de la Federación Mujeres Libres (1937). Excepcionalment, la revista publicà imatges de Margaret Michaelis i Robert Capa, i en els darrers números es poden apreciar col·laboracions de Kati Horna.

Fotògrafs: