Frederic Ballell

Guayama, Puerto Rico, 1864 – Barcelona, 1951

grupo autores

El nom i la tasca de Frederic Ballell Maymí estan lligats de manera indissoluble al naixement del fotoperiodisme a Catalunya, per edat i per dedicació, ja que fou un dels fotògrafs que més aviat aplicaren la tècnica al seguiment periodístic.  Va néixer  a Guayama, Puerto Rico, l’any 1864 i arribà a Barcelona amb 16 anys per estudiar enginyeria industrial.

Una de les primeres col·laboracions en productes editorials ve de la mà de Fernando Rus, afamat adroguer venedor de productes fotogràfics −i fotògraf ell mateix− qui, a finals de segle XIX, impulsà la publicació d’uns quaderns coneguts com Barcelona a la vista. Amb el nou segle i en una segona tongada, Ballell realitza algunes de les fotografies que il·lustraran aspectes urbans de la ciutat, amb placa de vidre de 18x24 cm.

Però si Ballell excel·leix en algun àmbit és en la tasca fotoperiodística, on el trobarem a partir de 1903 vinculat a revistes com Ilustració Catalana, Feminal o L’Esquella de la Torratxa. Fins a l’any 1917, es dedica a fotografiar una gran quantitat d’esdeveniments, i les seves imatges apareixen publicades en les revistes esmentades i a La Hormiga de Oro i Barcelona Atracción.  Va ser també col·laborador de revistes de Madrid com Blanco y Negro o La Esfera

En un primer moment els correligionaris de Ballell són Adolf Mas o Fernando Rus, amb una fotografia de qualitat però més aviat descriptiva i estàtica; però amb l’aparició de les noves necessitats i l’eclosió d’altres professionals més joves −com Josep Brangulí, Alessandro Merletti, fins arribar a Josep Maria Sagarra, Pablo Luis Torrents, Josep Badosa o Josep Maria Co de Triola− la imatge fotogràfica canvia i esdevé més àgil i incisiva.

Dins de la seva producció cal esmentar un treball desenvolupat al llarg dels anys 1907 i 1908, quan fotografia de manera sistemàtica l’ambient de la Rambla de Barcelona en tota la seva extensió. Són imatges que no responen a criteris de noticiabilitat  ni estan marcades per esdeveniments d’actualitat, sinó que es tracta de fotografies no publicades a la premsa, i sembla que responen a un interès personal del fotògraf per captar la vida ciutadana a través de l’ambient humà d’aquesta artèria barcelonina.

L’any 1944, quan tenia vuitanta anys, Frederic Ballell es posa en contacte amb l’Ajuntament preocupat pel seu llegat fotogràfic, amb l’interès que fos la ciutat qui acabés guardant el fruit de la seva trajectòria professional. El fons ingressà  a l’Arxiu Històric de la Ciutat l’any 1945.

[Extret de TORRELLA, RAFEL,  “Frederic Ballell Maymí” dins GONZALEZ, P. [et. al.]. (2015) Repòrters gràfics, Barcelona 1900-1939. Ajuntament de Barcelona]

 

Recursos: 

Exposició La Rambla 1907-1908

Bibliografia:

TORRELLA, RAFEL (2000): Frederic Ballell fotoperiodista. Barcelona: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.