Ahora

Madrid, 1930 – 1939

El diari Ahora fou fundat per Luis Montiel Balazat, que el va dirigir juntament amb Manuel Chaves Nogales com a subdirector. L’experiència de Montiel, que havia llençat Estampa el 1928 va ser garantia d’èxit. Es va subtitular “Diario Gráfico” prova de la riquesa en il·lustracions.

Va sortir el 16 de desembre de 1930, imprès en gravat al buit i amb una tirada mitjana de 150.000 exemplars. Es caracteritzava per l’abundància de reportatges gràfics i per la quantitat i qualitat de les fotografies que, amb el disseny, el situaren entre els més vistos i llegits. L’estructura es va mantenir fins la desaparició, amb 8 pàgines en gravat al buit, inserides en plec a banda de les fotografies repartides en seccions sobre actualitat, esports i espectacles (teatre, cinema i tauromàquia).

Durant els cinc primers anys, fins el 18 de juliol de 1936, s’hi van publicar més de 70.000 fotos, bona part signades per Contreras i Vilaseca, Llompart, Almazán i Marina. Els col·laboradors des de Barcelona durant els anys trenta van ser, primer Josep Badosa i més tard Gonsanhi que ja publicava des de Sevilla. El nombre de pàgines va augmentar fins a 28 (48 els diumenges), il·lustrades amb una mitjana de 40 fotos, de les quals una desena eren d’esports. A les portades destacà la foto d’actualitat política.

El 1932 Ahora va fer un resum de l’any amb una idea original: la selecció de les millors portades. Des del 1934 fins al juliol de 1936 les pàgines del diari eren 28, amb 30 fotos de mitjana sobre informació d’actualitat, encara que els reportatges també van tenir molt pes. A partir de la segona quinzena de novembre la qualitat va baixar per manca de paper y es va anar reduint progressivament el número de pàgines i la presència de fotografies, tendència que va continuar durant el conflicte fins la desaparició del diari el 16 de febrer de 1939.

[Font: María Olivera Zaldua: La ilustración de guerra en el diario Ahora, dins Revista Fotocinema, Revista científica de cine y fotografía, No 13 (2016).]

Fotògrafs: