Nuevo Mundo

Madrid, 1894 – 1933

El gener del 1894 sortia al carrer un nou setmanari fundat per José del Perojo, que comptava amb una solvent experiència en el camp de la premsa; per això Nuevo Mundo fou des del principi la competència directa de Blanco y Negro (1891). Les il·lustracions eren bàsicament dibuixos dedicats a retrats de polítics i el primer any ja es va utilitzar ocasionalment el fotogravat. El 1900 les imatges es repartien al 50% entre dibuixos i fotografies i la majoria del contingut continuava dedicat a la literatura i els espectacles. La mort de Perojo el 1908 provocà una divisió entre la redacció i l’empresa, que es materialitzà el 1911 en l’abandonament de bona part de l’equip per fundar Mundo Gráfico.

Començava un procés de decadència per al setmanari, fins que fou comprat i rellançat per Mundo Gráfico el 1913, any en què s’aconsegueix la fita de superar per primer cop Blanco y Negro pel que fa al tiratge. El 1915 entrà a formar part del grup Prensa Gráfica S.A., que aplegava diferents revistes gràfiques. Nuevo Mundo assolia la maduresa els anys republicans sense perdre les arrels inicials i actualitzant constantment les seccions per competir amb la resta de setmanaris gràfics que havien nascut durant la dècada dels 20.

[Font: Sánchez Aranda, J.J. i Carlos Barrera (1992): Historia del Periodismo Español. Pamplona: Ediciones de la Universidad de Navarra i Sánchez Vigil, Juan Miguel (2008): Revistas ilustradas en España. Del Romanticismo a la Guerra Civil. Gijón: Ediciones Trea.]