La Jornada Deportiva

Barcelona, 1921 – 1925

Setmanari especialitzat en esport neix també amb una clara vocació gràfica, tal i com indica el seu subtítol “periódico ilustrado de crítica e información” i la fotografia a tota coberta que el caracteritzà al llarg de la seva història. És un dels mitjans esportius que marcà la tendència modernitzadora de la premsa a inicis de la dècada dels 20, tant pel que fa al contingut estilístic com a l’aspecte formal. Fou dirigit per Josep Torrens fins el 1923, i comptà amb Frederic Borrás a càrrec de la direcció artística. Tal i com s’explica al primer número l’objectiu és “que pueda resistir la comparación europea”.

La Jornada Deportiva volia ser líder de la premsa esportiva catalana i espanyola per això publicà gran profusió d’imatges gràfiques, notes d’humor, reportatges monogràfics sobre actualitat i notícies candents, sense abandonar la crònica moralista i reivindicativa sobre la missió social de l’esport, aquestes sempre signades per un dels seus màxims impulsors, Josep Antoni Trabal.

Les dobles pàgines centrals es reserven gairebé des del primer número a un esdeveniment concret, del qual s’informa amb fotografies acompanyades de petits textos, diferenciant-se de la resta de la publicació on dominen els articles. Aquesta concepció evolucionarà cap a una presència més important de la imatge i a partir de 1922 les pàgines centrals es titulen “notas gráficas” i són el recull de la jornada esportiva del diumenge, bastit a base de fotografies dels esports més diversos.

A partir de 1923, ocupà la direcció el periodista esportiu Isidre Corbinos i es transformà en diari amb el subtítol “Diario Nacional de Sports”. L’experiència com a diari, amb suplement gràfic setmanal inclòs, no es va consolidar a causa de l’estructura financera i tornà al format setmanal. El darrer número localitzat de la publicació és del febrer de 1925.  

[Font: Pujadas, Xavier i Carles Santacana (1997): L’esport és notícia: història de la premsa esportiva a Catalunya (1880-1992). Barcelona: Diputació de Barcelona i Col·legi de Periodistes de Catalunya i http://www.premsa-esportiva.cat/]