La Tribuna

Barcelona, 1903 – 1931
AHCB

Entre 1911 i 1919 La Tribuna esdevé el diari gràfic pioner de la premsa catalana. Des de la seva fundació el 1903, aquest diari liberal, de tendència a l'esquerra i vocació popular no es caracteritzà en absolut per cap aposta gràfica ja que no duia cap fotografia; només en algunes ocasions incloïa alguna il·lustració.

La primera referència a un peculiar “fotògraf” és del 1905 quan a la secció de periodicitat dubtosa “Gente Conocida” il·lustrada amb caricatures,  se signava “Bagaria de Paturot, fotógrafos”. A partir d’aquest any i fins 1911 els dibuixos es publiquen aïlladament  i en ocasions passen els mesos i no n’hi ha ni un.  

Però a partir de 1911 el diari farà un gir espectacular quan és adquirit per l’empresari Joan Pich i Pon, tant pel que fa a la línia editorial com sobretot en l’aspecte gràfic. El vespertí anunciava el mes de març la seva nova etapa:  “LA TRIBUNA quedará convertida en un periódico gráfico de información mundial, publicando todos los días numerosos grabados y abundante texto de actualidad sobre Artes, Ciencias, Teatro, Literatura, Sports y Modas.” El dia 9 d’abril es produeix el canvi de maqueta amb nou disseny a la capçalera, nou subtítol “diario independiente”  i tota la coberta ocupada per 4 fotografies on al peu es destaca “Actualidades de España y del Extranjero”.  

La presència constant de la fotografia a la coberta, sovint ocupada per una sola imatge, i el tractament i espai que se li donava a l’interior donen compte de la filosofia del diari. Pel que fa als professionals que hi publiquen cal destacar que des d’un primer moment es percep el fotoperiodista de plantilla o titular del diari, que signa amb el nom i l’afegitó “de La Tribuna” deixant poc espai a signatures de col·laboradors esporàdics.

El setembre de 1913 canviava de local perquè l’empresa llençava un diari del matí amb la mateixa concepció de la imatge: El Día GráficoA mesura que el nou periòdic es consolidava, La Tribuna perdia el favor del públic i el 1919 Pich i Pon el vendria a una altra empresa. Llavors tornà al disseny sense cap imatge. 

 Localització: Arxiu Històric Ciutat de Barcelona.

[Font: elaboració pròpia.]