P·U·B·L·I·C·A·C·I·O·N·S

Stadium

Aquesta publicació quinzenal, nascuda el mateix any que el Sindicat de Periodistes Esportius de Barcelona, suposà l'arribada d’un nou model periodístic, el del magazine esportiu, que a Catalunya no s’havia assajat. Per introduir-se ràpidament en el mercat calia arriscar en la forma i els continguts, però mantenir alhora la tradició pròpia de la premsa esportiva autòctona.

Pàgines